tel. 535 691 691
e-mail: opinie@op.pl

Oferta

Oferta kancelarii

KANCELARIA DORADCZA Artur Busse świadczy następujące usługi:

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Komercyjnymi i mieszkaniowymi
Zakres:
 • obsługa administracyjna
 • obsługa księgowa
 • obsługa techniczna
 • doradztwo techniczne
 • kontrole (przeglądy budowlane)

Przejmowanie nieruchomości od

 • developera
 • administratora

Przeglądy okresowe (kontrole stanu technicznego)

 • budynków (roczne i pięcioletnie)
 • Placów Zabaw Centrum Kontroli Placów Zabaw
 • Książka Obiektu Budowlanego - prowadzenie (KOB)

ZARZĄDZANIE TECHNICZNE - FACILITY MANAGEMENT:

 • zarządzanie operacyjne
 • koordynacja serwisów zewnętrznych
 • nadzór nad aranżacjami, prowadzenie gospodarki remontowo-budowlanej, w tym między innymi prowadzenie bieżącej konserwacji budynków i ich wyposażenia technicznego
 • usługi budowlane
 • utrzymanie czystości
 • wykonanie czynności na rzecz właściciela w celu zapewnienia stałych dostaw wszelkich niezbędnych mediów takich jak: energia elektryczna, woda, gaz, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci i odpadów
 • Kontrole Placów Zabaw (Centrum Kontroli Placów Zabaw)

WSPARCIE ADMINISTRACJI

 • obsługa recepcji - Outsourcing
 • pomoc fizyczna - Handy-man
 • prowadzenie parkingów
 • wykonywanie myjni pojazdów
 • koordynacja obsługi budynku - ochrona osób i mienia
 • ochrona przeciwpożarowa
 • inne usługi - odśnieżanie

Zakres powyższych usług obejmuje następujące podmioty:

 • wspólnoty mieszkaniowe
 • nieruchomości o charakterze komercyjnym:
  • centra handlowe
  • biurowce
  • powierzchnie usługowe: hotele, pensjonaty, motele
  • obiekty magazynowe, itp.

NOWE PROJEKTY

ETAP PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI.
 1. FAZA - PROJEKTOWA

  Współpracę z właścicielem nieruchomości rozpoczynamy na etapie projektowania.
  • zapewniamy doradztwo podczas okresu projektowego
  • proponujemy zakres usług serwisowych niezbędnych dla nieruchomości
  • określamy funkcjonalną organizację pomieszczeń wnętrz oraz terenów przyległych do nieruchomości
  • konsultujemy organizację i przygotowywanie powierzchni pod wszelkiego rodzaju usługi zewnętrzne dla najemców
  • doradzamy w przygotowywaniu i wykorzystaniu powierzchni technicznych (ochrona, sprzątanie, technika)
 2. FAZA - PRZYGOTOWYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZED OTWARCIEM

  Przygotowujemy zespół zarządzający nieruchomością.
  • opracowujemy procedury zarządcze
  • określamy poziom kosztów operacyjnych i eksploatacyjnych
  • organizujemy kampanię promocyjno – marketingową
  • ustalamy wymagane procedury, regulaminy i instrukcje
  • konsultujemy struktury umów najmu
  • proponujmy zakresy usług serwisowych
 3. FAZA - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

  Przejmujemy nieruchomość w zarządzanie.
  • przygotowujemy budżety operacyjne, inwestycyjne, marketingowe
  • zarządzamy podległymi serwisami zewnętrznymi
  • nadzorujemy aranżacje powierzchni
  • opiekujemy się najemcami
  • zajmujemy się codziennym zarządzaniem nieruchomością
  • raportujemy do właściciela nieruchomości wyniki finansowe oraz informacje o wszelkich działaniach zarządczych

DORADZTWO TECHNICZNE
AUDYT

 • Ekspertyzy
  • budowlane
  • mykologiczne
  • mykologiczno - budowlane wykonywane na potrzeby postępowań sądowych
 • Doradztwo techniczne w zakresie
  • ochrony budynków przed korozją biologiczną
  • osuszania budynków
  • obsługi procesu inwestycyjnego (PM)
 • Audyt
  • optymalizacja kosztów obsługi nieruchomości
  • audyt (weryfikacja) dokumentacji będącej w posiadaniu zleceniodawcy
  • analiza i kontrolowanie realizacji umów najmu
  • analiza stanu technicznego budynku, w szczególności stanu technicznego budowli, infrastruktury technicznej, okablowania, itd.
  • wykonanie pełnej analizy stanu obsługi nieruchomości – „CASE STUDY” (dotyczy to zakresu pracy serwisów technicznych, ochrony i usług porządkowych)
  • wykonywanie szczegółowej analizy zużycia wszystkich dostępnych mediów takich jak energia elektryczna, woda, gaz itd.
  • koordynacja prac serwisów
  • monitorowanie umów serwisowych
  • Due Diligence techniczny
 • Usługi projektowe:
  • projekty architektoniczne
  • inwentaryzacje budowlane
  • legalizacja samowoli budowlanych, uzgodnienia
  • wykonywanie profesjonalnej dokumentacji powstałych wad wykonawczych powstałych w procesie budowlanym

 • Mistery shopping / Tajemniczy klient
     Na usługę świadczoną metodą Mystery shopping / Tajemniczy klient składa się:
 • opracowanie scenariuszy wizyt w oparciu o przyjęte wcześniej kryteria, potrzeby Zleceniodawcy, także te odnoszące się do osoby audytora
 • szkolenie Tajemniczego Klienta - audytora, odpowiadającego ustalonemu typowi klienta  pod kątem wykonania konkretnej usługi
 • realizacja wizyty przez Tajemniczego Klienta we wskazanej placówce i na podstawie wybranego scenariusza
 • analiza przeprowadzonej wizyty i opracowanie raportu wraz z rekomendacjami i wskazaniami odnośnie wykorzystania wyników raportu dla celów przedsiębiorstwa/instytucji
 • wsparcie w wykorzystaniu rekomendacji i wskazań w praktyce, m.in. do optymalizacji standardów obsługi, motywowania personelu lub wdrażania programów z zakresu marketingu relacji

     Zalety badania jakości obsługi metodą Mystery shopping
     -  dyskretna forma poznania słabych punktów w obsłudze klienta/petenta w firmie/instytucji
     -  możliwość porównania poziomu obsługi w różnych oddziałach / placówkach
     -  podwyższenie poziomu kompetencji, profesjonalizmu, zaangażowania oraz skuteczności  pracy pracowników, ich pracy
        z klientem (petentem)

SZKOLENIA PRAKTYKI ZAWODOWE

Oferujemy szkolenia i kursy dla zarządców nieruchomości oraz dla:
 1. zarządców nieruchomości,
 2. pośredników w obrocie nieruchomościami,
 3. kandydatów na zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami,
 4. spółdzielców,
 5. pracowników administracji komunalnej,
 6. deweloperów,
 7. wspólnot mieszkaniowych,
 8. a także dla innych grup zawodowych związanych z nieruchomościami i budownictwem.

Zakres oferowanych szkoleń:

Obsługa techniczna nieruchomości i Książka Obiektu Budowlanego
 1. Podstawy budownictwa
 2. Proces inwestycyjny w budownictwie
 3. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 4. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 5. Dokumentacja obiektu. Zawartość i wymagania formalne dla dokumentacji budowlanej i eksploatacyjnej
 6. Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego
 7. Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami i optymalizacja kosztów w zarządzanych budynkach
 8. Eksploatacja obiektów budowlanych, kontrole stanu technicznego (przeglądy okresowe obiektów), książka obiektu, druki i protokoły, aktualne wymagania i zasady prowadzenia obowiązkowej dokumentacji budynku. Kompleksowe przygotowanie obiektu do sezonu jesienno-zimowego
 9. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych, wzory dokumentów
 10. Proces inwestycyjno - remontowy w zarządzanych obiektach
 11. Jak prawidłowo wypełnić i prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego (K.O.B)
 12. Prawo budowlane, obowiązkowe kontrole stanu technicznego (przeglądy budowlane). Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
 13. Procedura przejmowania nieruchomości od dewelopera - zasady i metody postępowania, źródła problemów
 14. Zarządzanie i utrzymanie obiektów budowlanych. Optymalizacja kosztów w zarządzanych nieruchomościach.
 15. Legalizacja samowoli budowlanych - wymagania formalno-prawne, zasady i metody postępowania
 16. Prewencja, monitoring, windykacja należności

USŁUGI

zawarte na stronie - www.osuszanie.sos.pl

 • Ekspertyzy
  • budowlane
  • mykologiczne
  • mykologiczno - budowlane wykonywane na potrzeby postępowań sądowych
 • Osuszanie
  • budynków
  • mieszkań
 • Odgrzybianie / Likwidacja pleśni
 • Izolacje przeciwwilgociowe
 • Inspektor Nadzoru - nadzory
 • Przygotowanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego PM (w zastępstwie inwestora)
 • Dokumentacja wad powstałych podczas procesu budowlanego
 • Odbiory techniczne (nowych) mieszkań, budynków
 • Wykonywanie profesjonalnej dokumentacji powstałych wad w wykonaniu prac budowlanych
 • Kontrole Placów Zabaw (Centrum Kontroli Placów Zabaw)