tel. 535 691 691
e-mail: opinie@op.pl

Mediator sądowy
Biegły sądowy

 • Mediator sądowy
    Zakres mediacji:
    - gospodarcze 
    - odszkodowawcze 
    - cywilne
 
 • Biegły sądowy
     w zakresie:
     - budownictwa
     - mykologii budowlanej
     - zarządzania nieruchomościami
     - pośrednictwa w obrocie
       nieruchomościami

 • Ekspertyzy, Opinie techniczne
    - budowlane
    - mykologiczne
      na potrzeby postępowań sądowych

czytaj dalej...

Ekspertyzy
Audyt

 • Ekspertyzy
  - budowlane
  - mykologiczne
  - mykologiczno - budowlane
      wykonywane na potrzeby
      postępowań sądowych
 • Doradztwo techniczne w zakresie:
  - ochrony budynków przed
      korozją biologiczną
    - osuszania/odgrzybiania budynków
    - obsługi procesu budowlanego (PM)
 • Audyt
  - optymalizacja kosztów 
  - weryfikacja dokumentacji
 • Due Diligence techniczny
 • Mystery shopper
    - tajemniczy klient
    - tajny audytor

czytaj dalej...

Szkolenia

 • Zakres:
    - budownictwo
    - prawo budowlane
    - prawo
    - zarządzanie nieruchomosciami
    - admin. publiczna / samorządowa
     

Szkolenia skierowane są do:
 • zarządców nieruchomości
 • administratorów
 • członków zarządu:
  - Wspólnot Mieszkaniowych
  - Spółdzielni Mieszkaniowych
 • członków Rad Nadzorczych
 • pośredników
 • pracowników obsługi technicznej
Praktyki zawodowe

czytaj dalej...

Usługi

 • Przeglądy okresowe / kontrole
   (roczne i pięcioletnie)
   - budowlane, elektryczne  
   - kontrole placów zabaw
 • Książka Obiektu Budowlanego

 • Usługi zawarte na stronie    www.osuszanie.sos.pl
 • Zabezpieczenie przed korozją biologiczną
 • Ozonowanie
 • Osuszanie
 • Badania mikrobiologiczne
 • Pomiar wilgotności / termowizja
 • Odgrzybianie / Likwidacja plesni
 • Inspektor Nadzoru
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Odbiory techniczne

czytaj dalej...

Jesteśmy członkami 
KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW
 
W
  przypadku wykonywania opinii lub ekspertyz na potrzeby sądowe (biegły sądowy), ścisła współpraca z radcą prawnym w sposób najbardziej dogodny i optymalny dla Klienta pozwala nam przeprowadzić całe postępowanie sądowe. 

Wystawiamy faktury VAT.