tel. 535 691 691
e-mail: opinie@op.pl

O firmie

Kancelaria Artur Busse

Co nas wyróżnia ?

Doświadczenie naszych pracowników w zakresie:

-  przygotowywania dokumentacji na potrzeby procesów procesowych 
∙ ekspertyz budowlanych      (biegły sądowy w zakresie budownictwa)
∙ ekspertyz mykologicznych  (biegły sądowy w zakresie mykologii budowlanej)

   -  działań związanych z osuszaniem, odgrzybianiem, ozonowaniem: 
∙ osuszanie budynków, pomieszczeń biurowych, lokali mieszkalnych 
∙ ozonowanie, odgrzybianie, likwidacja pleśni, bakterii

   - badań laboratoryjnych 
∙ wykonywanie badań mikrobiologicznych pod kątem wykrywania grzybów, pleśni, bakterii
  (certyfikat akredytacji dla laboratorium badawczego)
 

   -  obsługi technicznej nieruchomości (uprawnienia budowlane
∙ wykonywanie kontroli okresowych stanu technicznego (przeglądów budowlanych): rocznych, pięcioletnich,
   w tym dodatkowo bezpłatnie kontroli placów zabaw
∙  kontrolę bezpiecznego użytkowania zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane

   - doradztwa technicznego (w tym w zakresie prowadzenia procesu budowlanego)
∙  due diligence techniczny
∙ audyt - optymalizacja kosztów obsługi nieruchomości
∙ audyt - weryfikacja dokumentacji technicznej

     - prowadzenia mediacji (mediator sądowy) w sprawach
∙ gospodarczych
∙  odszkodowawczych

umożliwia nam zapewnienie szerokiego zakresu usług, przy jednoczesnym utrzymywaniu niskich stawek wynagrodzenia, co w naszej ocenie stanowi wartość dodaną naszej oferty.