tel. 535 691 691
e-mail: opinie@op.pl

Formularz zgłoszeniowy

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Wypełniony formularz należy przesłać faksem 228-797-844 lub e-mailem: opinie@op.pl

Informacje o szkoleniu:

Nazwa szkolenia

 

Data szkolenia

 

Termin płatności

 

Liczba zgłoszonych uczestników

 

                 

Dane uczestników:

Lp

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon kontaktowy

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

Dane do faktury

Firma / Imię i nazwisko:

 

Adres:

 

NIP:

 

Osoba kontaktowa:

 

tel.:

 

fax.:

 

e-mail:

 

 

Uwagi:

1.     Powyższy formularz stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

2.     Na adres mailowy/nr faksu podany przy zgłoszeniu zostanie przesłana faktura proforma, na podstawie której należy dokonać płatności na konto:

KANCELARIA Artur Busse 
ul. Łukowska 3 lok. 49 
04-113 Warszawa 

Nr konta: Bank Millenium S.A. 
27 1160 2202 0000 0000 1120 7116             

3.     Rabaty obowiązują wyłącznie przy wpłatach zgodnych z harmonogramem. Wysokość rabatu uzależniona jest od daty wpływu na konto firmy szkoleniowej. W przypadkach spornych podstawą jest kopia przelewu. Przy zgłoszeniu uczestnika po terminie objętym rabatem za udział w szkoleniu zostanie wystawiona faktura na pełną kwotę (wg cennika).

4.     Akceptacja powyższych warunków i przesłanie podpisanego zgłoszenia są równoważne z upoważnieniem firmy Kancelaria Artur Busse do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu osoby zgłaszającej.
W przypadku nie wyrażenia zgody na wystawienie e-faktury, faktura przekazywana jest uczestnikowi
w dniu szkolenia.

5.     Przy wpłacie niezgodnej z harmonogramem zostanie wystawiona faktura korygująca przyznany rabat.

6.     Odwołania uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać najpóźniej na 6 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia przesyłając informacje o rezygnacji e-mailem na adres: opinie@op.pl. Po tym terminie Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Warunki uczestnictwa, w tym rezygnacji w regulaminie na stronie www.kancelaria.dk

7.     Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu kursów/szkoleń.

 

Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę, aby dane osobowe podane w formularzu zostały umieszczone w bazie danych firmy Kancelaria Artur Busse i były wykorzystywane w celach marketingowych. Jednocześnie oświadczam, iż wiem o tym, że przysługuje mi prawo wglądu i możliwość poprawienia oraz kasowania moich danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w kursie / szkoleniu

 

 

................................................... 

(podpis osoby upoważnionej i pieczęć Zamawiającego)


Załączniki